Sladkosti a koření     Levně a rychle  

ZAVŘENO OD 26.8.2019 do 3.9.2019 . Děkujeme za pochopení.

UPOZORNĚNÍ ! Do zahraničí nezasíláme !

AKCE !!

Naše cena 22,00 Kč
do košíku:
Naše cena 99,00 Kč
do košíku:
Naše cena 189,00 Kč
do košíku:

Kontakty

IMPERIA TRADE s.r.o
Viktora Huga 18/376
Karlovy Vary 36020
tel: +420 776 845 030
shop@imperiatrade.cz
IČ : 26351510, Dič CZ26351510
zapsaná v OR KS v Plzni,oddíl C, vložka 14714

Obchodní podmínky a platba » Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1. Základní údaje

Dodavatel IMPERIA TRADE s.r.o. Viktora Huga 376/18 Karlovy Vary 36020 Dodavatel je plátcem DPH.
IČ: 26351510 DIČ: CZ26351510 zapsaná v OR KS v Plzni ,odd. C , vložka 14714 (dále jen "dodavatel")
Provozovny Provozní doba a adresy jednotlivých provozoven jsou uvedeny v sekci Kontakty.
Kontaktní údaje Telefon: +420776845030 Email: shop@imperiatrade.cz
Na emaily odpovídáme zpravidla ve lhůtě do 12 hodin, nejdéle však do 2 dnů
Číslo účtu pro bezhotovostní platby: FIO banka 2000148442/2010

Registrována u Úřadu pro ochranu osobných údajů pod reg.číslem 00051656

2. Objednávka zboží

Seznam zboží na stránkách www.obchod-cz.cz je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel zaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy uvedena vedle příslušného druhu zboží v e-shopu.
K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží.Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce.
Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny za dopravu a dalších poplatků může ověřit na stránce Doprava. Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků, a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení.
Ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění objednávky.
Zrušení objednávky Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky dodavatelem. Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit. Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

3. Zaslání zboží

U zboží, které má být zákazníkovi zasláno poštou nebo zásilkovou službou, se k vlastnímu uzavření kupní smlouvy vyžaduje závazné potvrzení objednávky dodavatelem. Závazným potvrzením objednávky není automaticky generované elektronické potvrzení o přijetí objednávky do systému dodavatele, ale jde o elektronicky zaslané potvrzení označené jako "konečné potvrzení objednávky" či telefonické potvrzení objednávky dodavatelem, kdy si dodavatel a zákazník potvrdí obsah objednávky, zejména druh zboží, počet kusů, cenu za zboží a přepravu, a způsob a termín doručení. Okamžikem potvrzení je uzavřena kupní smlouva.
Dodací lhůta Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době poštou nebo jiným přepravcem, obvykle do 1-5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.
Způsob dopravy Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území celé České republiky. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání si zvolí zákazník sám, aktuální ceník je uveden na stránkách www.obchod-cz.cz v sekci "doprava" nebo je možné si jej vyžádat mailem . Možný způsob dopravy a podmínky dopravy zboží najde zákazník v sekci "doprava".
Způsob uhrazení ceny za zboží Zákazník má několik možností uhrazení kupní ceny za zboží. Zboží je možné v plné výši uhradit osobně v provozovně dodavatele po dohodě termínu , dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby, platbou formou spotřebitelského úvěru nebo poukázáním kupní ceny na účet dodavatele pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje. Platbu je též možné uskutečnit složenkou.
K zásilce je vždy zasílán daňový doklad a to pouze elekronicky . V případě že si přejete daňový doklad vložit do balíčku je nutné nám to dát navědomí.
Převzetí zboží Doporučujeme prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, doporučujeme sepsat za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky, usnadní to případnou reklamaci.
Podepsáním přepravního listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Proto raději před podpisem pečlivě zkontrolujte přepravní obal .
Komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem Další komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována elektronickou poštou, pokud se strany nedohodnou jinak.

4. Osobní odběr zboží

Tato možnost připadá v úvahu jen po vzájemné dohodě . V případě osobního odběru zboží v provozovně dodavatele se kupní smlouva považuje za uzavřenou až zaplacením celé kupní ceny a převzetím zboží zákazníkem.

5. Záruční podmínky a reklamace

Garance společnosti IMPERIA TRADE s.r.o. - všechny dodávané výrobky a produkty jsou záruční lhůtě .Expirace je zpravidla uvedena na obalu produktu.

Postup reklamace Pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě doporučujeme vyplnit formulář v sekci "reklamace", kde uvede zejména typ výrobku, jeho výrobní číslo, číslo prodejního dokladu a popis závady. Zákazníkovi následně zašleme informace o dalším postupu. . Zaslání těchto dokumentů usnadní identifikaci zásilky a rychlejší vyřízení požadavku. Zásilky ze kterých není patrné, proč k nám byli zaslány budou vráceny odesilateli.
Je vhodné zboží zasílat v takovém obalu , který ochrání přepravované zboží před jeho poškozením během přepravy zpět k dodavately.IMPERIA TRADE s.r.o. neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží.
Vyřízení reklamace Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží. Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.
V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši. Lze proplatit pouze náklady v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží (např. náklady za poštovné nikoliv za taxi službu).Vrácení peněžních prostředků :

Odstoupíli spotřebitel od smlouvy vrátí mu  prodávající bez zbytečného odkladu , nejpozději do 14 dní od odstoupení od smlouvy ,všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání , které od spotřebitele prodávajíci na  základě kupní smlouvy  přijal a to stejným způsobem.

6. Ochrana osobních údajů spotřebitele

Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu.
Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu dodavatel sdělovat emailem obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu.
Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě.
Údaje, které dodavatel o zákazníkovi uchovává a zpracovává může zákazník kdykoliv změnit, a to po přihlášení do "zákaznické sekce".
Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na shop@imperiatrade.cz nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky.

7. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.obchod-cz.cz stejně jako ve svých provozovnách nejméně 10dní před účinností nových obchodních podmínek.

Zákazníci se mohou obrátit se stížností naČeskou obchodní inspekci /www.coi.cz/ , orgán státního dozoru pro oblast ochrany spotřebitele .